Basisschool bijles

Moeite met een aantal onderdelen op school

Soms gaat iets op school even niet zo goed. Uw kind heeft moeite met een aantal spellingsregels, krijgt de breuken bij rekenen maar niet onder de knie of uw kind heeft moeite met begrijpend lezen. Vaak ligt het tempo in de les op school te hoog, waardoor uw kind onvoldoende tijd heeft gehad om de stof te verwerken. 

Tijdens de bijles wordt aandacht besteed aan doelen die op school al aan bod zijn geweest of wanneer het wenselijk is, bied ik de lesstof vooraf aan. Door dit laatste kan uw kind de instructie in de groep gemakkelijker opnemen. Het heeft de informatie immers als eens gehoord. Uw kind neemt naar de bijles (een kopie) van een les/lessen mee waar het problemen mee heeft. Dit overlegd u met de leerkracht, zodat tijdens de bijles echt aangesloten wordt bij school.