Voortgezet onderwijs bijles

Moeite met een aantal onderdelen op school

Zit uw kind op het voortgezet onderwijs en heeft hij moeite met de lesstof?  Bijvoorbeeld aardrijkskundige begrippen, het leren van geschiedenis of het onder de knie krijgen van wiskundige vraagstukken. Vaak ligt het tempo in de les op school te hoog, waardoor uw kind onvoldoende tijd heeft gehad om de stof te verwerken. 

Tijdens de bijles wordt aandacht besteed aan lesstof die op school al is aangeboden. Uw kind neemt naar de bijles de eigen lesboeken mee. Naast het bespreken van de lesstof, kan ik met uw kind het huiswerk maken. Eventueel is deze bijles in tweetallen (met een vriend of vriendin) mogelijk. Mocht dit voor uw kind wenselijk zijn, stuur mij dan even een mail, zodat ik u een passend tarief kan sturen.

De bijles voor leerlingen van het VO, zouden eventueel ook online kunnen plaatsvinden, mocht dit beter passend zijn.