Leermoeilijkheden

Onderzoek en behandeling bij Leermoeilijkheden

Wanneer na de visuele screening of na inzet van de visuele training blijkt, dat er geen sprake (meer) is van een visuele disfunctie, kan gekeken worden wat het gebied is, waarop uw kind uitvalt. Dit bespreken we uiteraard met het kennismakingsgesprek, maar tijdens het screenen gaan we hier verder onderzoek naar doen. 

Wanneer kinderen moeilijkheden met rekenen ervaren, bijvoorbeeld omkeringen in de cijfers, moeite met de keersommen of het niet kunnen automatiseren van sommen tot 10, wordt vaak gedacht dat het kind dyscalculie heeft. Dit is niet altijd het geval. Vaak geeft een andere manier van rekenen een positieve ontwikkeling.

Wanneer we het hebben over lezen, kunnen de meeste kinderen de eerste maanden in groep 3 nog goed/redelijk meekomen met de rest van de groep. Rond de kerstvakantie ontstaan vaak de eerste leesmoeilijkheden. Op dit moment gaat namelijk het tempo in het leesonderwijs op school omhoog. Kinderen die dan moeite hebben met het lezen, vinden het vaak ook niet leuk. Snel wordt er dan gesproken over dyslexie. Ook hier benoem ik weer dat dit niet altijd het geval is, soms kan een andere manier van aanbieden voor het kind voldoende zijn om wel goed mee te komen met het leesonderwijs.  

Soms lopen kinderen in groep 4 of 5 "pas" vast met spellen. Toch beginnen we met de basis, het fundament. Immers is een goed fundament belangrijk om tot goed spellen te kunnen komen. De insteek om beter te kunnen spellen komt niet vanuit het leren van regels, maar vanuit het inprenten van woordbeelden. 

Door de diverse sensomotorische oefeningen werken de kinderen aan het opheffen van blokkades, waardoor het kind zich beter kan ontwikkelen. We werken uiteraard niet de hele tijd alleen maar aan de tafel. We werken ook veel met beweegspelletjes. Bewegen stimuleert de hersenen om meer informatie te kunnen onthouden.